KONKURSI

JAVNI POZIV - Mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta - gazele
Rok za prijavu: 29. mart 2012

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 101/11) i Uredbe o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za...

JAVNI POZIV - Mere podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti
Rok za prijavu: 29. mart 2012

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 101/11) i Uredbe o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za...

Javni poziv za izbor dvadeset preduzetnica koje će biti korisnice usluge monitoringa
Rok za prijavu: 25. januar 2012

U okviru projekta Mentori ženskog preduzetništva u Srbiji Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije objavljuju JAVNI POZIV za izbor dvadeset preduzetnica koje će...

Kreditiranje početnika u biznisu putem start-up kreditne linije preko Fonda za razvoj Republike Srbije
Rok za prijavu: 11. decembar 2011

Obaveštavamo Vas da od 12.12.2011. godine Fond za razvoj Republike Srbije više neće vršiti prijem kreditnih zahteva za 2011. godinu. Shodno tome nećemo primati ni zahteve za start up kredite, na kojima smo...