KONKURSI

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE
Rok za prijavu: 31. decembar 2017

Програм подстицања развоја...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU PODRŠKE PROJEKTIMA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKOG RAZVOJA
Rok za prijavu: 31. decembar 2017

Program podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja (u daljem tekstu: Program) realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS). Program ima za cilj povećanje konkuretnosti MMSPP kroz...

PODRŠKA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA
Rok za prijavu: 31. decembar 2017

Program se odnosi na podsticanje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Visina podrške tzavisi od stepena razvijenosti jedinice...