VESTI

U OKVIRU PROJEKTA "Å ANSA ZA TEBE" ORGANIZOVANA JE DVODNEVNA KONFERENCIJA ZA UMREŽAVANJE I SARADNJU U PREKOGRANIƈNOM PODRUƈJU

26. januar 2024, Skoplje
U OKVIRU PROJEKTA
1/1

У оквиру пројекта ШАНСА ЗА ТЕБЕ (No 48-00-00164-2021-28-3) у оквиру ИПА II Програма прекограничне сарадње Србије и Северне Македоније 2016-2020 пројектни партнери су организовали дводневну заједничку прекограничну конференцију за умрежавање и сарадњу јавног и приватног сектора у области запошљивости и мобилности радне снаге у прекограничном подручју. Циљ овог догађаја је био промовисање механизама за подршку запошљивости и мобилности радне снаге у прекограничном подручју. Koнференција је одржана у Скопљу у периоду од 24. до 25. јануара 2024. године у Хотелу Панорамика.

У оквиру конференције је промовисан пројект ШАНСА ЗА ТЕБЕ  ИПА II Програма прекограничне сарадње Србије и Северне Македоније 2016-2020. Учесници конференције су обавештени о спроведеним активностима, оствареним резултатима  и активностима које пројектни партнери се планирају да спроведу. Презентовани су  налази Заједничке компаративне студије запошљивости и прекограничне мобилности у прекограничном подручју Србије и Северне Македоније. Велику пажњу свих учесника а било их је преко 80 изазвали су резултати ове студије, па се након презентације налаза студије развија веома продуктивна дискусија. Посебно је значајно што овај пројекат и овај догажај окупио на једном месту представнике различитих друштвених актера. На конференцији су учествовали представника јединица локалних самоуправа, бизниса, представници цивилног друштва, институција формалног и неформалног образовања, занатска, пољопривредна и пословна удружења прекограничног подручја.  Првог дана конференције предтставници јавног, приватног и цивилног сектора су потписали Протокол о сарадњи и Обећање утицаја на заједницу.

Другог дана конференције реализоване су панел дискусије „Повећање запошљивосит, нове економске перспективе и сарадња у оквиру иницијативе „Отворени Балкан“ и  „Могућности сарадње, трансфер знања и пренос добрих  пракси“. На пенел дискусији су учествовалли следећи представници: представник  Уније привредних комора Северна Македонија  г-дин Горан Гхеоргиевски , председник; Представник Завода за запошљавање Северна Македонија, госпођа Виолета Сојановић, главни координатор за активне мере и програме запошљавања; Представница Центра за образовање одраслих Северна Македонија  г-ђа Маја Крстевска, шеф одељења; Представник Едукативног центра за предузетништво, формално образовање, Словенски универзитет г. Самоил Малчевски , проф; Представник Националног савета за младе, (НМСМ) Северна Македонија  Оливер Андреевски , координатор за комуникацију; Представник Националне занатске коморе Северна Македонија  г-дин Агрон Фазлији , председник; Представник Центра за развој планског региона Скопља, г-дин Јане Мицевски , директор; Представници Центра за развој Скопског планског региона, координатори пројекта „Шанса за вас“, гђа Регина Икономовска и гђа Ирина Тростјанска; Представник Националне занатске коморе г-дин Агрон Фазлији , председник; Представница из центра за управљање знањем др Андријана Богдановска ГЈ.; Представник , Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа  Лесковац , Србија гђа Драгана Белензада , директор; Представник , Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа  Лесковац , Србија т, господин Горан Миленковић; Представник удружења " ОСНАЖЕНА " - Дигитална платформа, госпођа Весна Ристова, онлајн консултант и ментор за женско предузетништво.

Конференција је испунила очекивања и организатора и учесника конференције. Потписано је 60 протокола о сарадњи, исто толико Обећања утицаја на заједницу. Остварени су нови контакти, размењена искуства и повећала се видљивост и значај како пројекта тако и видљивост и з начај ИПА II Програма прекограничне сарадње Србије и Северне Македоније 2016-2020.