VESTI

U OKVIRU PROJEKTA ā€žÅ ANSA ZA TEBEā€œ ORGANIZOVANA INFORMATIVNO - EDUKATIVNA/TRENING RADIONICA ZA IZGRADNJU KAPACITETA PREDUZEĆA IZ SRBIJE ZA RAZVOJ I POKRETANJE INTERNOG PROGRAMA STRUƈNOG OBRAZOVANJA I OBUKA ZA STICANJE VEÅ TINA

11. april 2024, Hotel Bavka
U OKVIRU PROJEKTA ā€žÅ ANSA ZA TEBEā€œ ORGANIZOVANA INFORMATIVNO - EDUKATIVNA/TRENING RADIONICA ZA IZGRADNJU KAPACITETA PREDUZEĆA IZ SRBIJE ZA RAZVOJ I POKRETANJE INTERNOG PROGRAMA STRUƈNOG OBRAZOVANJA I OBUKA ZA STICANJE VEÅ TINAU OKVIRU PROJEKTA ā€žÅ ANSA ZA TEBEā€œ ORGANIZOVANA INFORMATIVNO - EDUKATIVNA/TRENING RADIONICA ZA IZGRADNJU KAPACITETA PREDUZEĆA IZ SRBIJE ZA RAZVOJ I POKRETANJE INTERNOG PROGRAMA STRUƈNOG OBRAZOVANJA I OBUKA ZA STICANJE VEÅ TINAU OKVIRU PROJEKTA ā€žÅ ANSA ZA TEBEā€œ ORGANIZOVANA INFORMATIVNO - EDUKATIVNA/TRENING RADIONICA ZA IZGRADNJU KAPACITETA PREDUZEĆA IZ SRBIJE ZA RAZVOJ I POKRETANJE INTERNOG PROGRAMA STRUƈNOG OBRAZOVANJA I OBUKA ZA STICANJE VEÅ TINAU OKVIRU PROJEKTA ā€žÅ ANSA ZA TEBEā€œ ORGANIZOVANA INFORMATIVNO - EDUKATIVNA/TRENING RADIONICA ZA IZGRADNJU KAPACITETA PREDUZEĆA IZ SRBIJE ZA RAZVOJ I POKRETANJE INTERNOG PROGRAMA STRUƈNOG OBRAZOVANJA I OBUKA ZA STICANJE VEÅ TINAU OKVIRU PROJEKTA ā€žÅ ANSA ZA TEBEā€œ ORGANIZOVANA INFORMATIVNO - EDUKATIVNA/TRENING RADIONICA ZA IZGRADNJU KAPACITETA PREDUZEĆA IZ SRBIJE ZA RAZVOJ I POKRETANJE INTERNOG PROGRAMA STRUƈNOG OBRAZOVANJA I OBUKA ZA STICANJE VEÅ TINAU OKVIRU PROJEKTA ā€žÅ ANSA ZA TEBEā€œ ORGANIZOVANA INFORMATIVNO - EDUKATIVNA/TRENING RADIONICA ZA IZGRADNJU KAPACITETA PREDUZEĆA IZ SRBIJE ZA RAZVOJ I POKRETANJE INTERNOG PROGRAMA STRUƈNOG OBRAZOVANJA I OBUKA ZA STICANJE VEÅ TINA
1/6

Дводневни догађај  је организован у просторијама Хотела Бавка Лесковац, Село, Бадинце 11. и 12. Априла 2024.г. Догађај је организован са циљем да информише циљне групе о предностима развоја и акредитације ВЕТ програма за стицање вештина и да их едукује о томе како да приступе процесу у својим организацијама с обзиром на тренутне захтеве регулативе и акредитације.

На радионици су учествовали представници малих и средњих предузећа/привредних друштава, предузећа у власништву или под управом жена, занатске радње/предузетничке радње, формалне и неформалне образовне институције из прекограничног подручја (чланови прекограничне мреже за мобилност радне снаге и развој запошљавања). Укупно 30 представника. У информативном делу радионице полазници су имали прилику да сазнају више о правном оквиру за  развој Програма стручног образовања и обука за стицање вештина, ко су кључни актери у развоју Програм стручног образовања и обука за стицање вештина у Републици Србији, који су кораци у процесу акредитације Програма стручног образовања и обука за стицање вештина, као и дс се упознају са предностима развоја и акредитације Програма стручног образовања и обука за стицање вештина са становишта малих и средњих предузећа и предузетника. Предавачи, професори Техничке школе из Власотинца, госпођа Јасмина Ђорђевић и господин Небојша Кованџић су полазнике информисали  о процедури за стицање статуса јавно признатог организатора обука и процесу признавања претходног учења. У едукативном делу радионице полазници су едуковани о самој менторинг подршци за развој и имплементацији пилот програма стручног образовања, идентификацији потреба малих и средњих предузећа и предузетника  у погледу квалификоване радне снаге и одређивање профила радника, имплементацији  пилот програма стручног образовања. У оквиру радионице полазници су имали прилику да се пријаве за менторинг подршку у оквиру пројекта „ШАНСА ЗА ТЕБЕ“. За овај вид подршке пријавило се 5 правних субјеката.

 

Пројект “ШАНСА ЗА ТЕБЕ” (No 48-00-00164-2021-28-3) у оквиру ИПА II Програма прекограничне сарадње Србије и Северне Македоније 2016-2020 (у даљем тексту: Пројект) је заједничка иницијатива Центра за управљање знањем из Скопља и Центра за развој планског региона из Скопља, Северна Македонија, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Лесковац, и Општина Власотинце, Србија (у даљем тексту: Пројектни партнери). Овај пројекат је су-финансиран од стране Европске уније. Пројект настоји да побољша механизме за подршку запошљивости и мобилности радне снаге у прекограничном подручју Србије и Северне Македоније. Пројекат се фокусира на увођење нових приступа и сарадње између јавног и приватног сектора у циљу подршке запошљивости и мобилности радне снаге у прекограничном подручју и повећању капацитета и компетенција јавног и приватног сектора за спровођење програма запошљавања. У том смислу, пројектни партнери организују једнодневу Информативно едукативну радионицу за развој континуираног менторског/стажирања програма за заинтересоване организације

 

Организатор догађаја: Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Србија (Ко-апликант 2/су-корисник 3) заједно са пројектним партнерима Центар за управљање знањем, Скопље, Северна Македонија (главни апликант/ координатор); Центар за развој планског региона Скопља Северна Македонија (Ко-апликант 1/су-корисник 1) и општином Власотинце, Србија (Ко-апликант 3/су-корисник 3).