VESTI

ORGANIZOVANI INFORMATIVNO EDUKATIVNI DOGAƐAJ ā€“ RADIONICA ZA IZRADU PROGRAMA STAŽIRANJA ZA ZAINTERESOVANE ORGANIZACIJE U SRBIJI

10. april 2024, TehniĆØka Å”kola Vlasotince

Пројект “ШАНСА ЗА ТЕБЕ” (No 48-00-00164-2021-28-3) у оквиру ИПА II Програма прекограничне сарадње Србије и Северне Македоније 2016-2020 (у даљем тексту: Пројект) је заједничка иницијатива Центра за управљање знањем из Скопља и Центра за развој планског региона из Скопља, Северна Македонија, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Лесковац, и Општина Власотинце, Србија (у даљем тексту: Пројектни партнери). Овај пројекат је су-финансиран од стране Европске уније. Пројект настоји да побољша механизме за подршку запошљивости и мобилности радне снаге у прекограничном подручју Србије и Северне Македоније. Пројекат се фокусира на увођење нових приступа и сарадње између јавног и приватног сектора у циљу подршке запошљивости и мобилности радне снаге у прекограничном подручју и повећању капацитета и компетенција јавног и приватног сектора за спровођење програма запошљавања. У том смислу, пројектни партнери организују једнодневу Информативно едукативну радионицу за развој континуираног менторског/стажирања програма за заинтересоване организације.

Информативно едукативна радионица – израда програма стажирања за све заинтересоване стране у Србији је одржана 10. априла 2024. године у просторијама Техничке школе у Власотинцу улица Михајла Михајловића бб, Власотинце 16210. 

Циљ догађаја је био да се информишу  циљне групе о предностима увођења програма стажирања и да се полазници едукују о томе како да приступе том процесу у својим организацијама имајући у виду законску регулативу у Србији. Догађају су присуствовали представници МСП, предузећа у власништву или под управом жена; ОЦД; Занатска, пољопривредна, пословна удружења Јабланичког и Пчињског округа. Учесници су исказали своје задовољство учешћем на радионици, резултати евалуације су показали да је 61,90% учесника  изузетно унепредило своје знање из области припреме програма стажирања док је 33,33% унапредило своје знање из ове области.  90,48% учесника је исказало своју занитересованост да настави да се информише на ову тему. 

Организатор догађаја: Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Србија (Ко-апликант 2/су-корисник 3) заједно са пројектним партнерима Центар за управљање знањем, Скопље, Северна Македонија (главни апликант/ координатор); Центар за развој планског региона Скопља Северна Македонија (Ко-апликант 1/су-корисник 1) и општином Власотинце, Србија (Ко-апликант 3/су-корисник 3).