VESTI

Odobrena prva dva projekta

30. januar 2007, Leskovac
Odobrena prva dva projekta
1/1
U prvom tromesečju 2007. godine Centar će raditi na dva projekta koja su izabrana i odobrena od strane donatora MIR2 programa. Radi se o dvema studijama izvodljivosti projekata: Upravljanje čvrstim otpadom za Jablanički i Pčinjski okrug i vodosnabdevanje opština Bujanovac i Preševo.