VESTI

Skupština i osoblje Centra za razvoj na studijskom putovanju u Češkoj

28. maj 2007, Češka
Skupština i osoblje Centra za razvoj na studijskom putovanju u ČeškojSkupština i osoblje Centra za razvoj na studijskom putovanju u ČeškojSkupština i osoblje Centra za razvoj na studijskom putovanju u ČeškojSkupština i osoblje Centra za razvoj na studijskom putovanju u Češkoj
1/4
U organizaciji MIR2 programa, članovi Skupštine i osoblje Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga od 28. maja do 1. juna posetili su Prag i Plzen. Cilj posete bila je razmena iskustva sa razvojnom agencijom u Plzenu koja postoji 15 godina. Sama Plzenska oblast slična je Jablaničkom i Pčinjskom okrugu. Prilikom posete napravljena je paralela u pogledu organizacije, funkcionisanja, finansijske i institucionalne podrške između Centra i razvojne agencije u Plzenu. Poseban naglasak stavljen je na ulogu lokalne samouprave u definisanju prioritentnih projekata na kojima je radila plzenska razvojna agencija. Zaključak svih prezentacija i predavanja održanih u Plzenu i je razvoj infrastrukture ova dva regiona posebno zbog postojanja Koridora 10 koji prolazi kroz oba regiona. Pored posete Razvojnoj agenciji delegacija je posetila i Biznis inkubator i naučno tehnološki park u Plzenu.

Posebno značajan bio je prijem delegacije predstavnika Južne Srbije kod ambasadora Srbije u Češkoj republici. Srpka ambasada u Českoj pomoćiće predstavljanje oba regiona a u cilju sto bolje prezentacije razvojnih potencijala regiona Centar će dostaviti steteške planove i brošure svih 13 opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Svi članovi Skupštine, na kraju posete Českoj, složili su se da je poseta Plzenskoj oblasti bila od izuzetnog značaja a da će stečena iskustva koristiti kako Centru za razvoj tako i lokalnim samouravama koje predstavljaju.
Na studijskom putovanju u Českoj našlo se 11 predsednika opština iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga, predstavnici Resurs centra iz leskovca, Geneneratora iz Vranja, Odbora za ljudska prava iz Bujanovca, direktor ’’Knaufa’’ iz Surdulice, načelnik Pčinjskog okruga, predsednik Regionalne privredne komore i predsednik Koordinacionog tela za Jug Srbije.