VESTI

SkupÅ”tina i osoblje Centra za razvoj na studijskom putovanju u ƈeÅ”koj

28. maj 2007, ƈeÅ”ka
SkupÅ”tina i osoblje Centra za razvoj na studijskom putovanju u ƈeÅ”kojSkupÅ”tina i osoblje Centra za razvoj na studijskom putovanju u ƈeÅ”kojSkupÅ”tina i osoblje Centra za razvoj na studijskom putovanju u ƈeÅ”kojSkupÅ”tina i osoblje Centra za razvoj na studijskom putovanju u ƈeÅ”koj
1/4
U organizaciji MIR2 programa, ĆØlanovi SkupÅ”tine i osoblje Centra za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga od 28. maja do 1. juna posetili su Prag i Plzen. Cilj posete bila je razmena iskustva sa razvojnom agencijom u Plzenu koja postoji 15 godina. Sama Plzenska oblast sliĆØna je JablaniĆØkom i PĆØinjskom okrugu. Prilikom posete napravljena je paralela u pogledu organizacije, funkcionisanja, finansijske i institucionalne podrÅ”ke izmeĆ°u Centra i razvojne agencije u Plzenu. Poseban naglasak stavljen je na ulogu lokalne samouprave u definisanju prioritentnih projekata na kojima je radila plzenska razvojna agencija. ZakljuĆØak svih prezentacija i predavanja održanih u Plzenu i je razvoj infrastrukture ova dva regiona posebno zbog postojanja Koridora 10 koji prolazi kroz oba regiona. Pored posete Razvojnoj agenciji delegacija je posetila i Biznis inkubator i nauĆØno tehnoloÅ”ki park u Plzenu.

Posebno znaĆØajan bio je prijem delegacije predstavnika Južne Srbije kod ambasadora Srbije u ƈeÅ”koj republici. Srpka ambasada u ƈeskoj pomoƦiƦe predstavljanje oba regiona a u cilju sto bolje prezentacije razvojnih potencijala regiona Centar Ʀe dostaviti steteÅ”ke planove i broÅ”ure svih 13 opÅ”tina JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga.

Svi ĆØlanovi SkupÅ”tine, na kraju posete ƈeskoj, složili su se da je poseta Plzenskoj oblasti bila od izuzetnog znaĆØaja a da Ʀe steĆØena iskustva koristiti kako Centru za razvoj tako i lokalnim samouravama koje predstavljaju.
Na studijskom putovanju u ƈeskoj naÅ”lo se 11 predsednika opÅ”tina iz JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga, predstavnici Resurs centra iz leskovca, Geneneratora iz Vranja, Odbora za ljudska prava iz Bujanovca, direktor ā€™ā€™Knaufaā€™ā€™ iz Surdulice, naĆØelnik PĆØinjskog okruga, predsednik Regionalne privredne komore i predsednik Koordinacionog tela za Jug Srbije.