VESTI

Uspostavljena saradnja sa sarajevskom razvojnom agencijom SERDA

24. maj 2007, Sarajevo
Uspostavljena saradnja sa sarajevskom razvojnom agencijom SERDA
1/1
U srediÅ”tu sarajevske razvojne agencije SERDA održan je sastanak predstavnika Centra za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga i ove agencije. Prisutni su upoznati sa organizacijom i naĆØinom funkcionisanja obe agencije. S obzirom da SERDA posoji od 2003. godine predstavnike Centra za Razvoj je interesovao naĆØin na koji radi agencija kao i realizovani projekti.Posebno se razgovaralo o naĆØinu definisanja Indoc centra Å”to je jedna od aktivnosti Centra za ovu godinu.Na kraju sastanka je zakljuĆØeno da je saradnja meĆ°u agencijama ovog tipa dobrodoÅ”la, a izražena je spemnost na moguƦu saradnju u realizaciji zajedniĆØkih projekata.