VESTI

Studija o barijerama za investicije u Južnoj Srbiji

27. jun 2007, Leskovac
Studija o barijerama za investicije u Južnoj Srbiji
1/1
Centar za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga u Leskovcu raspisuje oglas za dostavljenje ponuda za izradu Studije o barijerama za investicije u Južnoj Srbiji.

Tenderski paket na srpskom i engleskom jeziku može se podiƦi svakog radnog dana u prostorijama Centra za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga, ulica Stojana Ljubica 12, 16000 Leskovac, u periodu od 8 ā€“ 16h ili putem poÅ”te uz dokaz o izvrÅ”enoj uplati.

Cena tenderskog paketa je 500,00 din.

Uplatu za tenderski paket izvrÅ”iti na sledeƦi tekuƦi raĆØun: 160-0000000271780-21, Banka Intesa AD Beograd sa naznakom "uplata za tenderski paket".

Ponude se dostavljaju na sledeƦu adresu sa referentim brojem:

Centar za razvoj JabalniĆØkog i PĆØinjskog okruga
Stojana Ljubica 12, 16 000 Leskovac, Srbija
Ref. br: 001/2007 "Izrada studije o barijerama za investicije u Južnoj Srbiji"
+381 16 233 440
+381 16 233 440
"NE OTVARATI"

Rok za dostavljanje ponude je 20. jul, 2007 do 14 sati. Sve ponude dostavljene posle navedenog roka neƦe biti razmatrane.