VESTI

Održana redovna skupština Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

12. decembar 2007, Vranje
Održana redovna skupština Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga
1/1
U prostorijama kompanije DIV-BAT u Vranju održana je redovna Skupštna Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Na sednici je za predsednika Skupštine izabran predsednik opštine Leskovac, Vladan Mariković koji je ovu funkciju obavljao i u predhodnom, jednogodišnjem, periodu. Za podpredsednika, izabran je predsednik opštine Vladičin Han, Slađan Marinković.

Skupštini je prezentovan Izveštaj o radu Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

U proteklih devet meseci od kada je Centar operativan, intenzivno se radilo na realizaciji sedam prioritetnih projekata koje je usvojila Skupština. Projekat za regionalni plan razvoja turizma u potunosti je završen, „Studija o barijerama za investicije u regionu“, „Predstudija izvodljivosti za vodosnabdevanje Bujanovca i Preševa i „Studija izvodljivosti za upravljanje čvrstim otpadom“ i „Studija izvodljivosti za regionalne puteve“ su projekti u fazi implementacije.“Regionalni prostorni plan“ se realizuje u saradnji sa Republičkom agencijom za prostorno planiranje a Projekat “Realizacija kanalizacionog prstena i postrojanja za prečišćavanje otpadnih voda oko Vlasinskog jezera“ je predat NIP-u na odobrenje. Centar za razvoj je kod Nacionalnog investicionog plana konkurisao sa šest regionalnih projekata a odobrena su dva projekta koja će finansirati Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Centar za razvoj intenzivno je radio i na reviziji Regionalnog razvojnog plana. U ovoj godini završeni su delovi vezani za turizam i poljoprivrdu.
Uspostavljen je Indok centar, jedninstvena baza podataka o regionu.
Skupština je dala punu podršku radu Centar i aktivnostima koje su preduzimane u ovoj godini.

Skupština je imenovala a Komisija pokrenula proceduru za izbor novog direktora Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.