PROJEKTI

Standardizovani set usluga 2017

01. januar 2017, Leskovac
Standardizovani set usluga 2017
1/1

Akreditovane regionalne razvojne agencije realizuju standardizovani set usluga koji čini pet grupa usluga: informacije, obuke, savetodavne usluge, mentoring i promocije.

Opšti cilj je podrška rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, zadruga i klastera kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje. Za potencijalna i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike, zadruge i klastere usluge iz ovog programa su besplatne.

Usluge koje se pružaju

Informacije

Regionalne razvojne agencije pružaju informacije u vezi sa:

 • započinjanjem poslovanja i testiranjem poslovne ideje;
 • nacionalnim i međunarodnim programima za podršku preduzetništvu;
 • dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim);
 • pravnim propisima i obavezama, porezima i taksama;
 • podrškom koju mogu dobiti kroz program „Evropska mreža preduzetništva” (EEN mreža) - uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, prenos tehnologija i znanja, poslovno povezivanje i dr;
 • poslovnim udruživanjem MSPP – osnivanje i rad klastera, poslovnih udruženja i zadruga;
 • inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;
 • standardima kvaliteta;
 • pronalaženjem poslovnih partnera;
 • specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;
 • poslovnim i inovativnim inkubatorima;
 • poslovanjem sektora MSPP, zadruga i klastera.

Obuke

1) Obavezne

- obuka za početnike u poslovanju;

- priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama;

- finansijsko upravljanje;

- izvoz – za one koji prvi put izvoze;

- marketing i prodaja;

2) Opcione

- pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje;

- elektronsko poslovanje;

- inovacije;

- priprema za Jedinstveno evropsko tržište;

- informacione tehnologije i poslovanje;

- investiciona spremnost.

Savetodavne usluge koje razvojne agencije mogu da pruže su:

 • pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za start up kredite za početnike kod Fonda za razvoj Republike Srbije i za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj Republike Srbije i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda Vojvodine;
 • podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo privrede i Razvojna agencija;
 • podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge.
 • Mentoring

Proces mentoringa predstavlja stručnu pomoć koju u dužem vremenskom periodu stručno lice – mentor pruža privrednom subjektu. U zavisnosti od potrebe privrednog subjekta, mentor može da alocira do 50 sati na jedan privredni subjekt.

Promocije

Akreditovane regionalne razvojne agencije organizuju i učestvuju u promotivnim aktivnostima koje se odnose na promociju preduzetništva i različitih programa podrške MSPP.

Svi zainteresovani detaljnije informacije, u vezi Standardizovanog seta usluga, mogu dobiti na tel: 016/31 50 115, ili na e-mail info@centarzarazvoj.org