VESTI

Program sufinansiranja inovacija kod fonda za inovacionu delatnost

14. avgust 2017, Leskovac
Program sufinansiranja inovacija kod fonda za inovacionu delatnost
1/1

Program sufinansiranja inovacija kod fonda za inovacionu delatnost

Program sufinansiranja inovacija ima za cilj da proširi mogućnost saradnje između srpskih inovativnih mikro, malih i srednjih preduzeća i strateških partnera – na primer, privatnog sektora, organizacija za istraživanje i razvoj, investicionih fondova i fondova rizičnog kapitala – sa željom da se poveća ulaganja privatnog sektora u projekte tehnološkog razvoja i komercijalizacije za nove i unapređene proizvode, usluge i tehnologije.

Ovaj program namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. Projekat koji preduzeće prijavljuje za Program sufinansiranja inovacija može doći iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora.

Podnosioci Prijava su mikro, mala i srednja privatna privredna društva osnovana u Srbiji, koja razvijaju tehnološku inovaciju sa tržišnom potrebom i imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, kao i konkurentsku poziciju na globalnom/lokalnom nivou.

Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru Programa sufinansiranja inovacija pokriva najviše 70% ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća, i do 60% za srednja preduzeća. Iznos koji dodeljuje Fond ne može preći 300 000 evra, a projekat u okviru ovog programa može trajati najduže dve godine.

Sufinansiranje od najmanje 30% ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća i 40% za srednja preduzeća mora da obezbedi podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda.

Konačnu odluku o finansiranju  na konkurentskoj osnovi donosi nezavisna međunarodna Ekspertska komisija Fonda. Broj finansiranih projekata zavisi od kvaliteta podnetih prijava i od ukupnih sredstava koja su dostupna ili opredeljena za Program sufinansiranja inovacija. Takođe, ukoliko i kada je primenljivo, ovaj program će nastojati da obezbedi obuku iz oblasti finansijskog menadžmenta, zaštite intelektualne svojine i razvoja poslovanja, kao i pripremu Korisnika granta za sledeću fazu razvoja putem mentorstva.

Za više detalja o Programu sufinansiranja inovacija i proceduri prijavljivanja za finansiranje u okviru ovog Programa, molimo Vas da pogledate 

http://www.inovacionifond.rs/program-sufinansiranja-inovacija-o-programu