VESTI

PREZENTACIJA PRVOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU IPA II PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - SEVERNA MAKEDONIJA

30. jul 2019, Leskovac
PREZENTACIJA PRVOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU IPA II  PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - SEVERNA MAKEDONIJA
1/1

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstvo za lokalnu samoupravu Republike Sevrne Makedonije organizuju skup povodom objavljivanja prvog Poziva za dostavljanje predloga projekta u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija - Severna Makedonija.

Skup će se organizovati u utorak, 30.07. 2019. godine u Leskovcu u svečanoj Sali grada Leskovca, Pana Đukića 9-11, sa početkom u 11. sati.

Detaljan opis događaja možete pronaći u priloženim dokumentima a više o samom pozivu na adresi:

http://www.cfcu.gov.rs/tender.php?id=579