PROJEKTI

PODRŠKA IZVOZU MMSPP U RUMUNIJU I MAKEDONIJU

31. mart 2018, Leskovac
PODRŠKA IZVOZU MMSPP U RUMUNIJU I MAKEDONIJUPODRŠKA IZVOZU MMSPP U RUMUNIJU I MAKEDONIJU
1/2

Naziv projekta

Podrška izvozu MMSPP u Rumuniju i Makedoniju

Vodeći partner

Asocijacija Regionalnih razvojnih agencija južne i istočne Srbije - "Jugoistočna razvojna mreža"

Ostali partneri

1. Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga

Trajanje  (u mesecima)

6

   

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta je povećanje konkurentnosti MMSPP kroz razvoj i unapređenje usluga koje JRM ( i članice) pruža krajnjim korisnicima

Specifični ciljevi projekta su:

Kreiranje nove, dugoročne usluge za MMSPP koja je bazirana na njihovim realnim potrebama, koja će ojačati njihove poslovne kapacitete i doprineti osvajanju novih tržišta

Unapređenje postojećih usluga namenjenih MMSPP koje pružaju članice Mreže i konzorcijuma.

Ojačati kapacitete najmanje 150 MMSPP za izlazak na nova tržišta i podizanje njihove konkurentnosti

Pružati direktnu pomoć za najmanje 50 potencijalnih preduzetnika da pokrenu sopstveni posao kroz njihovo osposobljavanje da razumeju i pripreme znanja za izvozne aktivnosti

Projektne aktivnosti

Izrada studije „Sektorska analiza izvoznog potencijala MMSPP u Rumuniju i Makedoniju“

Izrada Vodiča za izvoz U Rumuniju, kao i radni materijal za obuke u skladu sa Vodičem

Izrada Vodiča za izvoz u Makedoniju, kao i radni materijal za obuke u skladu sa Vodičem

Obuka „Unapređenje izvoza u Rumuniju“

Obuka „Unapređenje izvoza u Makedoniju“

WЕB sajt projekta www.jrm.rs

Finalna konferencija projekta

Rezultati projekta

Razvijeni i izrađeni alati za podršku povećanja izvoza

Identifikovani sektori sa največim potencijalom za izvoz u Rumuniju i Makedoniju

Ojačani poslovni kapaciteti MMSPP za izlazak na nova tržišta

Potencijalni preduzetnici iz ranjivih grupa spremni za izvozne aktivnosti u budućem poslovanju

Kreirana nova usluga za MMSPP koja može biti primenjena i u drugim delovima Srbije

Ciljne grupe

150 MMSPP, po 30 MMSPP sa teritorije svake od pet ARRA

50 početnika u poslu ( mladi,žene, invalidi i druge ranjive grupe) po 10 sa teritorije svake od 5 ARRA

Indirektni krajnji korisnici su sva ostala MMSPP i potencijalni preduzetnici iz Srbije koji će o projektu biti informisani putem kampanje i moći da koriste rezultate projekta.