PROJEKTI

PREDUZETNIŠTVO MLADIH ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE TURISTIČKIM POTENCIJALOM JABLANIČKOG OKRUGA

10. april 2018, Leskovac
PREDUZETNIŠTVO MLADIH ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE TURISTIČKIM POTENCIJALOM JABLANIČKOG OKRUGA
1/1

Naziv projekta

Preduzetništvo mladih za efikasno upravljanje turističkim potencijalom Jablaničkog okruga

Vodeći partner (ime/zemlja)

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Ostali partneri

Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac

Trajanje  (u mesecima)

6

   

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta:

Povećanje konkurentnosti turističke privrede Jablaničkog  okruga kroz razvoj usluga namenjenih javnom i privatnom sektoru i jačanje kadrovskog potencijala mladih u turizmu

Specifični ciljevi:

Unapređenje samozapošljivosti, preduzetništva i karijernog samovošenja mladih kroz sticanje formalnih znanja i praktičnih iskustava i veština

Unapređenje konkurentskih prednosti privrednih subjekata i preduzetnika u turizmu kreiranjem usluga koje će im olakšati usklađivanje strateških i planskih odluka sa očekivanjima korisnika turističkih usluga

Stvaranje osnove donosiocima odluka za izradu instrumenata buduće lokalne i nacionalne ekonomske politike radi unapređenja zatečenog stanjau turizmu.

Projektne aktivnosti

-          Organizacija i održavanje pripremne konferencije

-          Izrada studije na temu turističkog potencijala Leskovca i Jablaničkog okruga i konkurentnosti u oblasti turizma

-          Izrada metodologije preduzetničke obuke u oblasti turizma

-          Obuka predavača koji će sprovoditi preduzetničke obuke

-          Organizovanje programa obuke za studente VPŠLE

-          Organizovanje posete studenata VPŠLE sajmu turizma u Beogradu

-          Izrada Web portala namenjnog karijernom vođenju mladih

-          Organizacija i održavanje završne konferencije

Rezultati projekta

-          Izrađena studija na temu turistićkog potencijala Leskovca i Jablaničkog okruga i ko0nkurentnosti u oblasti turizma

-          Izrađena metodologija preduzetničke obuke u oblasti turizma i obučeno šest članova projektnog tima i četiri nastavnik vpšle za implementaciju preduzetničkih obuka u oblasti turizma

-          Organizovane i sprovedene obuke za deset grupa od po 10 studenata. 100 studenata završilo preduzetničke obuke i steklo formalno znanje u oblasti preduzetništva i poslovnog planiranja u turizmu.

-          Realizovana poseta studenata međunarodnom Sajmu turizma u Beogradu. Studenti se upoznali sa primerima najboqe prakse u zemlji i inostranstvu u oblasti turizma i kreirali poslovne planove kao rezultat stečenih formalnih i neformalnih veština

-          Izrađen web portal za karijerno vošenje mladih u oblasti turizma i stavljen u funkciju.

https://karijeravpsle.rs/

Ciljne grupe

Mladi, pre svega studenti VPŠLE, koji će u toku i nakon studija steći potrebna znanja i praktična iskustva i veštine potrebne za samozapošljavanje i karijerno samovođenje

Poslovna zajednica, privredna društva i preduzetnici u oblasti turizma i ugostiteljstva u Jablaničkom okrugu

Donosioci odluka na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou- jedinice lokalne samouprave, kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i turističke organizacije Leskovca, Lebana, Vlasotinca, Medveđe, Bojnika, Turistička organizacija Srbije, Ministrstvo trgovine, turizma i telekomunikacija