VESTI

Održan skup Aktuelne promene i realizacija novog zakona o planiranju i izgradnji

15. april 2010, Predejane
Održan skup Aktuelne promene i realizacija novog zakona o planiranju i izgradnjiOdržan skup Aktuelne promene i realizacija novog zakona o planiranju i izgradnjiOdržan skup Aktuelne promene i realizacija novog zakona o planiranju i izgradnjiOdržan skup Aktuelne promene i realizacija novog zakona o planiranju i izgradnji
1/4
Za predstavnike opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga u motelu „Predejane“održan je skup na temu Aktuelne promene i realizacija novog zakona o planiranju.

Cilj stručnog skupa bio je da posle 7 meseci od stupanja na snagu novog Zakona o planiranju i izgradnji ukaže na promene, tempo realizacije zakonskih rešenja, konverziju građevinskog zemljišta, gde su zastoji i kako ih je moguće rešiti.

Referate koje su podneli eksperti iz pojedinih oblasti, profesori, doktori nauka, direktori preduzeća i rukovodioci određenih programa odnosili su se na pitanja izvornih prihoda lokalne samouprave i šta sa naknadom za korišćenje građevinskog zemljišta, zakonskog okvira urbanističkog planiranja, kako doći do građevinske dozvole, pitanja tempa legalizacije građevinskog zemljišta prema novom zakonu, konverzije zemljišta i imovinskih odnosa, stručne kontrole planskih dokumenata od strane republičkih organa i komisija. Na skupu se govorilo o metodološkom pristupu izrade Prostornog plana opštine Kruševac u skladu sa novim zakonom i generalnim urbanističkim planom ove opštine. Predstavljena su i iskustva lokalnih samouprava i preduzeća iz oblasti urbanizma, građevinskog zemljišta i imovinskih odnosa gradova Leskovac, Niš i Novi Sad.

Na skupu su govorili direktor Poreske uprave Srbije dr Dragutin Radosavljević, prof.dr Veroljub Trifunović, dr Milan Punišić, prof. dr Vesna Zlatanović-Tomašević, Zoran Radosavljević, Staniša Stojković, i direktor Centara za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga Biljana Stanković.

Skup je organizovao Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga u okviru realizacije Operativnog granta koga finansira Evropska komisija u saradnji sa Udruženjem urbanista Srbije i gradom Leskovac.