KONKURSI

JAVNI POZIV ZA BESPLATNU MENTORING USLUGU U OKVIRU "PROGRAMA PRUŽANJA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U 2020. GODINI

10. jun 2020,

Расписан је Јавни позив за бесплатну менторинг услугу у оквиру „Програма пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2020. години“. Програм је намењен микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима, који послују у једном од сектора прерађивачке индустрије груписаних у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике

Јавни позив je отворен до 10. ЈУНА 2020. године.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 

Влада Републике Србије је, у циљу спречавања ширења вируса COVID 19, прогласила ванредно стање. У складу са тим, РАС продужава трајање Јавног позива за учешће у Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије, који је део програма РАС и JICA „Успостављање и промоција услуге менторинга за мала и средња предузећа на Западном Балкану-фаза 2“, до 10.јуна 2020. године.


Менторинг је бесплатна услуга  којом се пружа свеобухватна подршка корисницима кроз индивидуални приступ.  Процес менторинга одвија се по методологији Развојне агенције Србије (РАС), развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Менторство помаже власнику или директору предузећа да препозна кључну тачку потенцијала свог пословања, а корисник уз помоћ менторинга развија и спроводи акциони план који има за циљ побољшање пословних резултата.

Ментори имају професионално искуство у раду са малим и средњим предузећима, долазе из 17 акредитованих регионалних развојних агенција и сертификовани су од стране Развојне агенције Србије, а у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу.

До сада је услугу менторства у Србији користило око 2.400 корисника. Према подацима, у тим привредним субјектима забележено је кумулативно повећање пословне добити за 15% у односу на претходну годину.

 

Право на учешће у Програму имају микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, који испуњавају следеће услове:

×      да су регистровани на територији Републике Србије пре фебруара 2017. године;

×      да обављају делатност у оквиру једног од сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике

×      да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

×      да су у већинском приватном власништву.

 

Јавни позив, Упутство и обрасци за пријаву доступни су на сајту РАС, www.ras.gov.rs,, као и на интернет  странама акредитованих развојних агенција (АРРА) и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније информације можете се обратити РАС на е-маил:  mentoring4sektora@ras.gov.rs или на број телефона: 011/3398 809.