VESTI

PBILD – 8 miliona za izgradnju ljudskih kapaciteta na jugu Srbije

30. april 2010, Leskovac
PBILD – 8 miliona za izgradnju ljudskih kapaciteta na jugu Srbije
1/1
Učesnici prvog programskog Upravnog odbora Zajedničkog programa Ujedinjenih nacija (UN) pod nazivom “Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj”, ili PBILD, izrazili su podršku i rešenost za ostvarivanje programskih ciljeva PBILD-a, kao i spremnost da pomognu stvaranje uslova za sveobuhvatan i održiv razvoj juga Srbije.

PBILD je Zajednički program UN koji će se sprovoditi u jablaničkom i pčinjskom okrugu od 2009 do 2012. godine iz novootvorene Kancelarije UN u Bujanovcu. PBILD tim sastavljen je od osoblja iz šest partnerskih UN agencija koje realizuju program, a to su Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Dečji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), Program Ujedinjenih nacija za ljudska naselja (UN-HABITAT), Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), Međunarodna organizacija rada (ILO) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM). Šest UN agencija rade zajedno kao „Jedan UN”, a u saradnji sa Vladom Srbije i svim opštinama Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Od 2001. godine, različite agencije UN su radile na jugu Srbije na brojnim društvenim i razvojnim programima. Sa PBILD programom, koji je vredan osam miliona dolara, ukupna podrška UN na jugu Srbije prevazići će 40 miliona dolara.

Stalni koordinator UN za Srbiju, Vilijam Infante, objasnio je prirodu angažmana UN naglašavajući da se tekućim programom pažnja pomera od velikih infrastrukturnih projekata ka složenijim pitanjima razvoja ljudskih kapaciteta. “Fokusiraćemo se na složenije zadatke vezane za razvoj ljudskih potencijala i kapaciteta zajednice. Nekima ovo može da deluje kao manje vidljiv oblik pomoći u odnosu na, recimo, izgradnju puteva ili mostova; infrastruktura jeste važna, ali ljudi su ključni. Naše iskustvo nas uči da, bez izgradnje ljudskog kapitala, ni jedna zemlja ne može da dostigne održiv razvoj, a upravo je održiv razvoj i prosperitet budućnost kakvu želimo za Srbiju.”

Aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru PBILD programa tokom naredne tri godine odnose se na stručno usavršavanje kao način za sticanje boljih šansi za zaposlenje, kreiranje bezbednijih uslova života u naseljima, podršku mladima, rad na uključenju manjinskih grupa u upravljanju zajednicama i javnim službama, osnaživanje civilnog društva i principa rodne ravnopravnosti, izgradnju kapaciteta za suočavanje sa izazovima kretanja stanovništva, te pronalaženje održivih rešenja za izbeglice i interno raseljena lica.

Gradonačelnik Leskovca i domaćin prvog PBILD okupljanja, Slobodan Kocić izrazio je zadovoljstvo činjenicom da će se PBILD fokusirati isključivo na dva najmanje razvijena regiona u Srbiji. “Podržavamo svaku dobru inicjativu, a PBILD je jedna od takvih. Nadam se da će ovo što radimo od danas pomoći Leskovcu da postane prestonica šansi za sve ljude u našem gradu i našem okrugu, a naročito za mlade.”

PBILD program finansira pet međunarodnih donatora, i to su španski Fond za dostizanje Milenijumskih ciljeva razvoja, Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Kraljevina Norveška i Program UNDP.