KONKURSI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU "INOVATIVNI IMPULSI"

08. jul 2020,

Пројекaт „Иновативни импулси“ (у даљем тексту: Пројекат) реализује Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа (даље: Центар). Овај пројекат финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО.

 

Циљеви пројекта

Општи циљ пројекта „Иновативни импулси“ је стимулисање „иновативних импулса“ за убрзање развоја маркетиншких иновација у предузетничким екосистемима у циљу побољшања одрживости и конкурентности стартапа и младих МСП-а.

Специфични циљ пројекта „Иновативни импулси“ је увођење иновација заснованих на знању стварањем иновативног стартап акцелератора који ће подржати развој иновативних маркетиншких решења у младом бизнису. Увођење иновација ће омогућити активно усклађивање заинтересованих младих предузећа и других социјално-економских партнера у региону.

 

Реализација пројекта

Пројекат ће бити реализован кроз следеће кораке:

 • Селекција кандидата који се пријаве на Јавни позив и поднесу адекватну документацију вршиће се у складу са установљеном процедуром и по унапред дефинисаним критеријумима.
 • Сви изабрани кандидати похађаће четири основна и три напредна једнодневна тренинга. Тренинзи имају за циљ да помогну учесницима да боље разумеју дефинисану тему као и да их умреже са другим учесницима и омогуће им размену знања и искуства. Након завршених тренинга сви полазници добијају сертификате о учешћу. Тренинзи за одабране кориснике из Јабланичког округа биће организовани у Лесковцу, а за одабране кориснике из Пчињског округа тренинзи ће бити организовани у Владичином Хану. Датуми и место одржавања свих догађаја биће благовремено објављени на сајту Центра.
 1. Основни тренинзи биће у функцији развоја иновативних идеја и то су:

-          Маркетинг иновација

-          Развој пословног модела и маркетиншких концепата

-          Тестирање пословног модела и маркетиншких концепата

-          Припрема и тестирање презентације маркетиншких концепата за инвеститоре или тржиште

      2. Напредни ниво тренинга односи се на следеће пословне области:

-          Брендирање

-          Менаџмент људских ресурса

-          Маркетинг иновација и дигитални маркетинг

 • У току тренинга формираће се 20-25 тимова од 2 или 3 члана из најмање 2 различита привредна субјекта.
 • Сваки од тимова ће своју идеју израдити у форми иновативног маркетиншког концепта у року од 14 дана од дана завршетка обука. Представници Центра и стручног консултанта ће свим тимовима пружити подршку при писању концепата. Тимови користе ресурсе и стартап методологију, коју им је обезбедио организатор, како би своје идеје превели у маркетинг концепте.
 • „Business challenge“ - такмичење за избор најбољих иновативних маркетиншких концепата ће се реализовати путем представљања концепата заинтересованој јавности и пословној заједници. Кроз интернет гласање и селекцију жирија изабраће се 10 најбољих иновативних маркетиншких концепата. 2 најбоља међу њима добиће бесплатну менторинг подршку. Власник и/или законски заступник привредног субјекта и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја. Интернет гласање ће трајати 5 дана. Биће јавно доступно и сви заинтересовани ће моћи да гласају.
 • 10 најбоље рангираних тимова присуствоваће стартап конференцији и бизнис форуму у ЕУ.
 • Завршни догађај пројекта биће B2B сусрети у Владичином Хану који имају за циљ да унапреде сарадњу између стартап компанија из Србије, Северне Македоније и Бугарске.


Индикативни временски оквир

Јавни позив ће бити отворен до среде, 08.јула 2020. године.

Резултати јавног позива биће објављени 10. јула када ће бити објављени и тачни термини одржавања тренинга. Тренизи ће се реализовати након затварања јавног позива и селекције кандидата у периоду од 13-24. јула. Након последњег тренинга тимови ће имати 14 дана за писање иновативног маркетиншког концепта. Након тога, урађени концепти ће бити јавно објављени и одржаће се интернет гласање у трајању од 5 дана, након koга ће бити конференција за избор 2 најбоља концепта.

 

Циљна група и услови за учешће

Пројекат је намењен новооснованим привредним субјектима који желе да унапреде своје пословање кроз развој иновативних маркетиншких концепата на основу кога ће производ/услуга имати висок тржишни потенцијал.

Право учешћа имају новоосновани привредни субјекти, регистровани у АПРу на територији Јабланичког и Пчињског округа, не старији од 3 године до дана објављивања Јавног позива.

Фирме кандидати могу бити из сектора производне индустрије (индустрије метала и производње хране), модне индустрије (производња обуће, текстила, одеће и коже), ИТа, туризма и агробизниса.

Привредни субјекти који обављају делатности у оквиру дуванске индустрије, производње алкохолних пића, производње оружја и војне опреме, производње и трговине нафтом и нафтним производима, организације игара на срећу и сличних делатности, производње и дистрибуције свих осталих супстанци / материја / производа контролисаних законом, нису обухваћеним овим јавним позивом.

Центар ће одбацити пријаву уколико током процеса оцене или селекције утврди да је Подносилац пријаве:

 • дао непотпуне и неистините информације или није дао све потребне информације које је Центар захтевао, а које представљају услов за учешће на Јавном позиву.

Подносиоци пријава могу да пријаве једну, две или три особе за учествовање у пројекту.

 

Начин пријављивања:

Пријава за учешће у пројекту врши се попуњавањем формулара који се налази на сајту Центра у оквиру Јавног позива http://www.centarzarazvoj.org/vest.php?id=857&oblast=konkursi. Попуњен формулар доставља се Центру за развој Јабланичког и Пчињског округа на адресу Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац лично или поштом са назнаком „Јавни позив за учешће у пројекту Иновативни импулси“ или електронски на info@centarzarazvoj.org.

Центар задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од подносиоца пријаве.

Процедура спровођења

Центар утврђује критеријуме, формулар, као и механизме за праћење и контролу имплементације.

Центар расписује Јавни позив за учешће. Јавни позив садржи информације о  пројекту: податке о врсти подршке, услове за подношење пријаве, начин подношења пријаве, поступак и начин оцењивања.

Пријава за учешће у пројекту врши се попуњавањем формулара са линка:

http://www.centarzarazvoj.org/vest.php?id=857&oblast=konkursi

Евалуација пријава врши се на основу дефинисаних критеријума:

 1. Делатност
 2. Пословна идеја и изазови
 3. Иновациони аспект идеје
 4. Могућност унапређења

Директор Центра решењем образује Комисију коју чине запослени Центра. Комисија врши проверу формалне исправности поднетих пријава, разматра приспеле пријаве, прегледа, оцењује, бодује и селектује пријаве према утврђеним критеријумима.

Саставни део документације:

 1. Текст јавног позива;
 2. Пријавни формулар;
 3. Критеријуми за оцењивање пријава.