VESTI

PROJEKAT MAGIJA SINERGIJE (NO CB007.2.12.002) - TREƆA SEDNICA ZAJEDNIƈKOG UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA

03. avgust 2021, Leskovac
PROJEKAT MAGIJA SINERGIJE (NO CB007.2.12.002) - TREƆA SEDNICA ZAJEDNIƈKOG UPRAVNOG ODBORA PROJEKTAPROJEKAT MAGIJA SINERGIJE (NO CB007.2.12.002) - TREƆA SEDNICA ZAJEDNIƈKOG UPRAVNOG ODBORA PROJEKTAPROJEKAT MAGIJA SINERGIJE (NO CB007.2.12.002) - TREƆA SEDNICA ZAJEDNIƈKOG UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA
1/3

У Лесковцу је 03.08.2021 уз поштовање свих прописаних мера и препорука за превенцију  COVID - 19, одржана трећа седница Заједничког управног одбора пројекта.  Ово је била последња реализована активност на пројекту Магија Синергије (№ CB007.2.12.002) у оквиру Интеррег - ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија. Чланови заједничког управног одбора пројекта су констатовали да је заједничка иницијатива општине Елин Пелин из Бугарске, Туристичке организације Лесковац из Србије и Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа Лесковац из Србије остварила планиране циљеве. Ова заједничка иницијатива је реализована у изузетним околностима (COVID – 19) и превазишла сва очекивања. Због тога су чланови заједничког управног одбора пројекта једногласно усвојили План одрживости пројекта у наредних 5 година. Заједнички управни одбор пројекта одобрио је и усвојио сет заједничких развојних документа из области туризма и све извештаје о одржаним догађајима на пројекту. Валоризација дијалога и сарадња заинтересованих страна са обе стране границе резултирала је изради Заједничког програма за организацију нових фестивала, Заједничког програма одрживог туризма и Заједничког програма праћења за мерење задовољства посетилаца на фестивалима. Заједнички програм пружа алате за ефикасно, одговорно и одрживо управљање туризмом на основу локалног контекста и потреба. Заједнички програм је сложен документ који се састоји од следећих елемената: Оперативни програм-Краткорочни (једногодишњи) и средњорочни (5 година) оперативни програм и 10 пројектних концепата који се односе на промоцију туристичких дестинација или развој туристичких услуга; Приручник за одрживи туризам; Заједнички програм праћења (програм праћења, двојезични упитник, тројезична апликација за обраду података и образац мониторинг извештаја); Е-водич о финансирању из ЕУ за сектор туризма (2014-2020). Наведени документи доступни су широј јавности на српском, бугарском и енглеском језику на сајтовима пројектних партнера.  Ова заједничка развојна документа из области туризма допринеће повећању капацитета локалних заједница за стратешко планирање, управљање и ефикасно коришћење потенцијала у области нематеријалног наслеђа и туризма.

 

 Одрицање одговорности:

Ове публикације су направљене уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствена одговорна лица за садржај ових публикација су општина Елин Пелин и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Лесковац и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.