VESTI

OKRUGLI STO U OKVIRU PROJEKTA "PAMETNA SPECIJALIZACIJA - POLUGA REGIONALNOG RAZVOJA"

17. decembar 2021, Jablanički i Pčinjski okrug
OKRUGLI STO U OKVIRU PROJEKTA OKRUGLI STO U OKVIRU PROJEKTA
1/2

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА   „ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА – ПРОЛУГА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА“ ОДРЖАНИ СУ ОКРУГЛИ СТОЛОВИ И ПАНЕЛ РАСПРАВЕ 

Пројекат „Паметна специјализација пролуга регионалног развоја“  финансира Развојна агенција Србије а спроводи га акредитована регионална развојна агенција Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа у сарадњи са 10 јединица локалних самоуправа из оба округа. Примена концепта паменте специјализације  омогућава свакој држави или региону да идентификује и развије своје компаративне предности.  Паметна специјализација је приступ који комбинује индустријске, образовне и иновационе политике, како би земље или региони идентификовали и изабрали ограничен број приоритетних области за инвестирање засновано на знању, са фокусом на сопствене снаге и компаративне предности. Паметна специјализација има за циљ да повећа економску конкурентност одређеног региона избором одговарајућих развојних и иновационих активности, које чине иновациони систем. Имајући све ово у виду, а како би се повећала  информисаност субјеката регионалног развоја, актера из привредног, јавног, академског и цивилног сектора о значају увођења паметне специјализације као модела регионалног развоја Јабланичког и Пчињског округа, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа у сарадњи са Техничком школом из Власотинца  организује округли сто и панел расправу о концепту и користима од паметне специјализације. Округлом столу и панел расправи су присуствовали представници привреде, јавног, цивилног сектора као и сектора образовања. Присутне је посебно занимало како концепт паметне специјализације доводи до економске трансформације региона, на који начин се могу јавна средства  ефикасније трошити и какоа долази до синергије између истраживања и иновација, индустријске промоције и институција за обуку. Присутни су дискутовали и о успостављању  механизама који омогућавају стратешки развој заснован на интеракцији и управљању и који има јак систем мониторинга и евалуације заснован на евиденцији и чињеницама.

Информације о пројекту: „ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА – ПРОЛУГА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА“

Појекат информише и  мотивише циљне групе (јавни, привредни, академски и цивилни сектор) за учествовање у будућем процесу дефинисања развојних приоритета, подспешује међународну сарадњу и изградњу капацитета субјеката регионалног развоја у циљу успостављања основа за примену паметне специјализације у Јабланичком и Пчињском округу.  унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном ниво.

Специфични циљеви пројекта су:

1) Повећање информисаности субјеката регионалног развоја, актера из привредног, јавног, академског и цивилног сектора о значају увођења

2) Успостављање међународне сарадње и изградња капацитета субјеката регионалног развоја у области планирања  и примене паметне специјализације региона.

Напредак у процесу приступања Европској унији повећава потребу за додатним информисањем о примени иновативних пракси регионалног развоја. Потреба постизања консензуса економских и социјалних актера око праваца регионалног развоја захтева изградњу свести о значају регионалног развоја. Зато пројект економске и социјалне актере као и субјекте регионалног развоја (ЈЛС/КЛЕР и АРРА) ставља у центар акције. Намера пројекта је да путем подизања нивоа свести мотивише циљне групе (јавни, привредни, академски и цивилни сектор) за учествовање у процесу дефинисања развојних приоритета као и да путем међународне сарадње и изградње капацитета субјеката регионалног развоја постави основе за примену паметне специјализације у Јабланичком и Пчињском округу.  С тим у вези, веома је значајна повезаност академског сектора са свим чиниоцима друштвеног и економског развоја.  Ова јавна трибина је омогућила да се заинтересована јавност, студенти и професори града Врања упознају са концпетом паметне специјализације, процесом израде стратегије паметне специјализације и бенефитима које регион има уколико се одлучи за овакав стратешки приступ у планирању.