VESTI

RADIONICA ZA ZAPOSLENE U OKVIRU PROJEKTA "PAMETNA SPECIJALIZACIJA - POLUGA REGIONALNOG RAZVOJA"

01. decembar 2021, Leskovac
RADIONICA ZA ZAPOSLENE U OKVIRU PROJEKTA
1/1

Унапређење капацитета запослених Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа у оквиру пројекта „ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА – ПРОЛУГА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА“

Пројекат „Паметна специјализација пролуга регионалног развоја“ спроводи акредитована регионална развојна агенција Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа у сарадњи са десет  јединица локалних самоуправа из оба округа. Пројекат финансира Развојна агенција Србије.  Примена концепта паменте специјализације  омогућава свакој држави или региону да идентификује и развије своје компаративне предности. Паметна специјализација је приступ који комбинује индустријске, образовне и иновационе политике, како би земље или региони идентификовали и изабрали ограничен број приоритетних области за инвестирање засновано на знању, са фокусом на сопствене снаге и компаративне предности. Паметна специјализација има за циљ да повећа економску конкурентност одређеног региона избором одговарајућих развојних и иновационих активности, које чине иновациони систем. То у пракси подразумева: 1) Ефикасније трошење јавних средстава, концентрисано на одређене области знања или вештине;

2) Стварање синергије између подршке јавности за истраживање и развој и иновације, индустријске промоције и институција за обуку;

3) Елиминација фрагментације и дуплирања политике интервенција које могу довести до расипање јавних ресурса;

4) Идентификацију најјачих или перспективних домена за предузетништво и раст кроз пажљиве анализе постојећих способности, средстава, конкурентске предности у граду, региону или земљи;

5)  Механизме који омогућавају стратешки развој заснован на интеракцији више аспеката и мулти-управљању; 

6) Мапирање и утврђивање стандарда за кластере укључујући анализу улоге и утицаја кључних играча;

7) Систем мониторинга и евалуације заснован на евиденцији због избора домена знања и иновационих пројеката.

Паметна специјализација подразумева мулти-секторски приступ у дефинисању приоритета економског развоја утемељеног на потребама и реалним предностима региона. Процес припреме овакве стратегије је веома сложен и захтева јаке институционалне капацитете као и активно учешће великог броја актера из привредног, јавног, академског и цивилног сектора. Како би Центар за развој Јабалничког и Пчињског округа унапредио своје капацитете и одржао своју позицију у региону као координатора развоја региона, препознатог  од стране националних, европских и међународних развојних организација, институција и програма у оквиру пројекта је предвиђено и иновирање постојећих услуга стратешког планирања и развој сервиса за планирање и управљање процесом развоја стратешког оквира паметне специјализације.  Кроз стручну и техничку подршку екстерних  консултанта, релизацију специфичних обука, 5 упошљеника Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа је развило сервисе за планирање и управљање процесом  израде Стратегије Паметне Специјализације.  Израђена су  упутстава и алата за планирање и управљање процесом  израде Стратегије Паметне Специјализације, иновиран постојећи сервис стратешког планирања АРРА и развијен сервис за  планирање и управљање процесом  израде Стратегије Паметне Специјализације.            У ковиру овог пројекта, припремљен је и Практични водич за планирање и управљање процесом  израде Стратегије Паметне Специјализације као и План за примену концепта паметне специјализације у Јабланичком и Пчињском округу.