KONKURSI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U II FAZI PROJEKTA "ZELENI TALAS"

28. novembar 2022,

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У II ФАЗИ ПРОЈЕКТА

 

ЗЕЛЕНИ ТАЛАС

озелењавање малог бизниса

 

 

Пројекaт „Зелени талас - озелењавање малог бизниса“ (у даљем тексту: Пројекат) реализује Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа (даље: Центар). Овај пројекат финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус.

 

Циљеви пројекта

Општи циљ пројекта „Зелени талас - озелењавање малог бизниса“  је унапређење одрживости, конкурентности и отпорности микро и малих предузећа и предузетника стимулисањем и отварањем могућности за њихово озелењавање (енергетска ефикасност и употреба енергије из обновљивих извора) у Јабланичком и Пчињском округу.

Специфични циљ пројекта „Зелени талас - озелењавање малог бизниса“ је опремање микро и малих предузећа и предузетника у области „зеленог“ пословања знањем, вештинама и алатима за озелењавање пословања и унапређење конкурентности.

 

Реализација II фазе пројекта

II фаза пројекта ће бити реализована кроз следеће кораке:

 • Сви претходно изабрани кандидати који су изабрани за учествовање у пројекту и који су похађали три једнодневна тренинга
  • Озелењавање пословања – зелени бизнис план
  • Маркетинг и интернационализација МСП
  • Финансијски инструменти за МСП

у могућности су да попуњавањем зеленог бизнис плана ућу у избор за 20 најбољих зелених бизнис планова који ће бити оцењени по унапред дефинисаним критеријумима. Представници Центра ће свим кандидатима пружити подршку при писању бизнис планова. Кандидати користе ресурсе и методологију коју им је обезбедио Центар, како би своје идеје превели у зелене бизнис планове.

 • 20 кандидата чији су зелени бизнис планови најбоље оцењени добиће субвенцију у виду инсталирања система соларних панела у износу од 2.000 УСД без ПДВа по кандидату.

 

Индикативни временски оквир

Јавни позив ће бити отворен од 03. до 28. новембра 2022. године.

Резултати јавног позива биће објављени 01. децембра  када ће бити објављен и списак добитника соларних панела на сајту Центра. Након тога свим добитницима ће у наредним месецима бити инсталиран систем соларних панела. Уколико неко од добитника не буде испуњавао услове за које је био сагласан приликом пријаве, следећи на листи ће добити систем соларних панела.

 

Циљна група и услови за учешће

Право учешћа имају привредни субјекти који испуњавају следеће услове:

•    Сви претходно изабрани кандидати који су изабрани за учествовање у пројекту и који су похађали три једнодневна тренинга: Озелењавање пословања – зелени бизнис план; Маркетинг и интернационализација МСП; Финансијски инструменти за МСП

 

Начин пријављивања:

Пријава за учешће у II фази пројекта врши се попуњавањем зеленог бизнис плана са линка:

http://www.centarzarazvoj.org/vest.php?id=970&oblast=konkursi 

 

Попуњен зелени бизнис план доставља се Центру за развој Јабланичког и Пчињског округа на адресу Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац лично или поштом са назнаком „Јавни позив за учешће у пројекту Зелени талас“ или електронски на info@centarzarazvoj.org.

Центар задржава право да, уколико је потребно, затражи додатно појашњење од подносиоца пријаве.

 

Процедура спровођења

Центар утврђује критеријуме, формулар, као и механизме за праћење и контролу имплементације.

Центар расписује Јавни позив за учешће. Јавни позив садржи информације о  пројекту: податке о врсти подршке, услове за подношење пријаве, начин подношења пријаве, поступак и начин оцењивања. Евалуација пријава врши се на основу дефинисаних критеријума који се налазе у пратећој документацији.

Формирана комисија коју чине запослени Центра врши проверу достављених зелених бизнис планова, прегледа, оцењује, бодује и селектује зелене бизнис планове према утврђеним критеријумима.


Саставни део документације:

 1. Текст јавног позива;
 2. Образац зеленог бизнис плана;
 3. Критеријуми за оцену зелених бизнис планова.