PROJEKTI

GREEN WAVE

01. jun 2022, JablaniĆØki i PĆØinjski region
GREEN WAVE
1/1

Naziv projekta

   Green wave (Zeleni talas)

VodeƦi partner

 • Centar za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga

Vrednost projekta

 55.981 USD

Trajanje  (u mesecima)

12 meseci

Donator Projekat„Green wave" realizuje se u okviru Programa EUPRO Plus koji finansira Evropska unijasaradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije

Ciljevi projekta

Opšti cilj:UnapreĆ°enje održivosti, konkurentnosti i otpornosti mikro i malih preduzeća i preduzetnika stimulisanjem i otvaranjem mogućnosti za njihovo ozelenjavanje (energetska efikasnost i upotreba energije iz obnovljivih izvora) u JablaniĆØkom i PĆØinjskom okrugu. SpecifiĆØni cilj: Opremanje mikro i malih preduzeća i preduzetnika u oblasti „zelenog“ poslovanja znanjem, veštinama i alatima za ozelenjavanje poslovanja i unapreĆ°enjem konkurentnosti.

Projektne aktivnosti

 • Izrada Programa ozelenjavanja i konkurentnosti za MSP i dizajniranje modula obuka za ozelenjavanje i unapreĆ°enje konkurentnosti MSP
 • Uspostavljanje službe - „helpdesk-a“ za pomoć biznis sektoru za ozelenjavanje i poboljšanje konkurentnosti MSP
 • Informisanje i publicitet projekta predstavljanjem projekta svim zainteresovanim grupama
 • Javni poziv za iskazivanje interesovanja za uĆØešće u Programu ozelenjavanja i konkurentnosti za MSP
 • Trening/radionica - ozelenjavanje poslovanja – zeleni biznis plan
 • Trening/radionica – marketing i internacionalizacija MSP
 • Trening/radionica – finansijski instrumenti za MSP
 • Poslovno umrežavanje - MeĆ°unarodni B2B dogaĆ°aj
 • Javni poziv - opremanje 20 MSP solarnim panelima
 • Nabavka i instalacija solarnih panela za 20 MSP sa procenom uticaja istih
 • Radionica za diseminaciju i preporuke

Rezultati projekta

Rezultat 1:

Stvorena baza znanja za ozelenjavanje preduzeća i poboljšanje konkurentnosti za mikro i mala preduzeća i preduzetnike

Rezultat 2:

Povećana sposobnost i kapacitet MSP za ozelenjavanjem i konkurentnost na tržištu

Rezultat 3:

Zeleno preduzetništvo inkorporirano u poslovanje malih i srednjih preduzeća ugradnjom solarnih panela.

 

Ciljne grupe

 • 150 MSP korisnika službe za pomoć u preduzetništvu
 • 40 MSP iz sektora preraĆ°ivaĆØke industrije
 • 20 MSP koja dobijaju direktnu podršku  postavljanjem solarnih panela