PROJEKTI

Uklanjanje divljih deponija, primarna selekcija i reciklaža PET ambalaže
Uklanjanje divljih deponija, primarna selekcija i reciklaža PET ambalaže
20. januar 2008, Lebane, Bojnik, Medveđa

U toku izvođenja javnih radova uklonjene su sve divlje deponije koje se nalaze u gradskim delovima opština Lebane, Bojnik i Medveđa, koje su predstavljale stalnu opasnost za zdravlje ljudi posebno dece....

Rekonstrukcija lokalnih puteva u opštini Medveđa
Rekonstrukcija lokalnih puteva u opštini Medveđa
15. januar 2008, Medveđa

Javni radovi su realizovani u saradnji sa JP Direkcijom za izgradnju opštine Medveđa. Projektom je predviđeno da se urede odvodni kanali i propusti kao i šiblje i rastinje na oko 30 kilometara puteva....

Regionalni prostorni planovi
Regionalni prostorni planovi
16. novembar 2006, Leskovac

Prostorno planiranje je zakonska potreba. Vlada Srbije, tačnje Republička agencija za prostorno planiranje je preuzela na sebe implementaciju ovog projekta. Realizacija projekta se očekuje do kraja 2007...

Studija izvodljivosti za razvoj regionalnog turizma
Studija izvodljivosti za razvoj regionalnog turizma
16. novembar 2006, Leskovac

Kratak opis projekta Projekat predviđa ažuriranje i prikupljanje podataka iz svih opština o trenutnom stanju u turizmu. Takodje, na osnovu prikupljenih podataka predvidjena je izrada Studije o...